Základní informace o občanském sdružení ATLANT...


Sdružení založeno v r. 1992
Registrace Ministerstvem vnitra ČR provedena 30.11.1992
Sídlo: Rohová 12, 160 00 Praha 6 - Suchdol
Kontakt: tel./fax: 224 811 224
Internet: http://atlant.unas.cz, e-mail info@atlant.unas.cz
IČO: 48137952
Bankovní spojení: ČSOB a.s. - Poštovní spořitelna, č.ú. 165351044/0300
Statutární orgán: předseda sdružení
s účinností od 7.10.1997 vykonává tuto funkci JUDr. Jitka Mothejzíková, advokátka, bytem na adrese sídla sdružení,
advokátní kancelář: Praha 1, Haštalská 27, PSČ 110 00

Hlavním cílem sdružení je realizace projektu Domova LENKA - školícího a výcvikového střediska pro mentálně postižené spoluobčany z

...a současném stavu realizace projektu

Stav realizace projektu: v r. 2002 bylo ukončeno územní řízení a odbor výstavby Úřadu MČ v Praze 6 vydal rozhodnutí o umístění stavby Domova LENKA na pozemku ve vlastnictví hl.m. Prahy. K tomu bylo třeba připravit projektovou studii, kterou zpracoval na základě smlouvy se sdružením pan architekt David Vávra se svým atelierem. Následovalo opětovné projednání v Radě Zastupitelstva Magistrátu hl.m. Prahy, kde byla schválena výpůjčka pozemku našemu sdružení na dobu 90 let. Na základě toho jsme mohli začátkem roku 2003 uzavřít s Magistrátem hl.m. Prahy příslušnou smlouvu. Poté byl projekt dopracován atelierem arch. Davida Vávry pro účely stavebního řízení a po získání doporučení příslušných připomínkových míst předložen příslušnému stavebnímu úřadu ke schválení. Začátkem listopadu 2004 vydal odbor výstavby Úřadu MČ v Praze 6 na stavbu Domova LENKA stavební povolení, které nabylo právní moci koncem roku. V listopadu 2006 – únoru 2007 jsme realizovali první etapu stavby – přeložku kanalizace, která byla podmínkou pro výstavbu objektu. Náklady uvedené části stavby činily 453 317,- Kč a byly uhrazeny z poskytnutých darů sponzorů, jejichž seznam je přiložen.

Další postup v realizaci projektu bude nyní zaměřen především na získání prostředků na stavbu, zařízení a vybavení Domova LENKA. V případě získání uvedených prostředků se budeme snažit zajistit výstavbu Domova LENKA v co nejkratší době včetně kolaudace tak, aby objekt mohl začít co nejdříve plnit svůj účel školícího a výcvikového střediska pro mentálně postižené.

Fotogalerie

Skromná dokumentace z 10. Veletrhu neziskových organizací v La Fabrice:

Jak vypadal náš stolek v Komunitním centru Matky Terezy při jarmarku:

Při podzimním veletrhu ITEA 2008, kde jsme s podporou hry Tantrix rozdávali letáčky a placky , se usmívala chvíli také Miss ČR 2007 Kateřina Sokolová: