Charakteristika a členění objektu integrovaného bydlení Domov LENKA

Dvoupodlažní objekt, přízemí, patro, sedlová střecha. Vedlejší objekt jednopodlažní.
Použité materiály: přírodní, jednoduché linie, klasické bílé omítky, dřevo, keramika, sklo jen okenní a čiré, střešní krytina podle dohody (skandinávský typ výstavby).
Okolo objektu bude okrasná i užitková zahrada (ovoce, zelenina), pozemek by měl být oddělen zeleným pásem od vedlejších garáží.

Objekt bude

 • sloužit jako školící a výcvikové zařízení s funkcí vzdělávací, školící a praktického výcviku na jednotlivé pracovní činnosti pro postižené, kteří budou zařazeni jako klienti do školících a výcvikových programů ,
 • plnit funkci sociální ve smyslu přechodného soužití a práce v obměňujícím se kolektivu včetně nácviku co možná nejvíce samostatně vykonávaných každodenních činností a životních potřeb, zdokonalování sebeobsluhy, nácvik chování a jednání v různých životních a pracovních situacích apod.
 • plnit funkci přechodného bydlení za úplatu pro početně omezenou skupinu postižených, kteří budou zařazeni jako klienti do školících a výcvikových programů (podle ubytovací kapacity Domova LENKA),
 • plnit funkci podnikatelskou tím, že část ubytovací kapacity Domova LENKA bude pronajímána zejména handicapovaným cizincům – návštěvníkům Prahy ke krátkodobým pobytům, a víceúčelový sál, projektovaný ve 2.NP Domova LENKA, bude pronajímán zájemcům o pořádání seminářů, pracovních setkání, schůzí, kulturních akcí apod., přičemž klienti Domova LENKA budou školeni a zacvičováni na zajištění zázemí ubytovacích služeb a při uvedených akcích (úklid, převlékání lůžkovin, jednoduchá údržba, výměna ubrusů a prostírání, praní, mandlování, příprava nápojů a jednoduchých jídel typu snídaně/svačina, úklid a úprava sálu pro různé akce, podávání občerstvení během akcí apod., kromě toho bude tento víceúčelový sál sloužit pro potřeby klientů Domova LENKA jako tělocvična, místo pro rehabilitaci i kulturní vyžití
 • plnit funkci partnerskou ve vztahu zejména k malým a středním podnikatelům - zájemcům o služby, poskytované Domovem LENKA, se zvláštním zaměřením na partnery, kteří s Domovem LENKA uzavřou partnerské smlouvy na využívání těchto služeb,
 • plnit funkci propagační a osvětovou s cílem zpřístupnit veřejnosti problematiku mentálně postižených osob a osob s kombinovanými vadami za účelem integrace postižených do zdravé části společnosti i za účelem lepšího přijímání těchto osob společností včetně jejich snadnějšího začleňování do pracovního procesu,
 • plnit funkci vytvoření nových pracovních míst na pozicích asistentů v rámci asistenčního dohledu a školitelů a cvičitelů v rámci výuky a zácviku na jednotlivé pracovní činnosti v dílnách přímo v objektu, na jiných smluvních pracovištích mimo objekt a na přilehlém pozemku.

Stavební členění objektu

1. Hlavní stavba
a) 2.NP

 • vstup z ulice, zádveří, kancelář
 • 3 dílny/provozovny služeb
 • víceúčelový sál, toalety, chodba
 • postranní bezbariérový vchod, 2 garsoniery ke krátkodobým pronájmům
 • služební byt
b) podkroví
 • sklady materiálu pro dílny
 • sušárna
c) 1.NP
 • 8 ložnic pro přechodné ubytování klientů, každá pro 2 osoby se samostatným WC a koupelnou (sprchový kout) a šatnou, z toho 3 ložnice projektovány jako kompletně bezbariérové, v ostatních bezbariérové vstupy
 • kuchyň, jídelna, hala, pracovna/dílna
 • sklad odpadu, sklad potravin, WC, úklidová komora, sklad dřeva, umývárna, prádelna, sušárna
2. Vedlejší stavba
 • v 1.NP 2 garáže, sklad zahradnického nářadí a mechanizace, WC
 • ve 2.NP dílna

Umístění objektu v rámci Prahy

Podrobnější mapa Suchdola